Priimtinų nekilnojamojo turto vertintojų sąrašas

UAB „FINOMARK“

PRIIMTINŲ NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINTOJŲ SĄRAŠAS

1.Įkeičiant nekilnojamąjį turtą Investuotojų, kuriems atstovauja UAB FinoMark, juridinio asmens kodas 305538582, buveinės adresas Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika, (toliau Bendrovė), naudai, priimtini yra šie nekilnojamojo turto vertintojai:

1.1.Centro kubas;

1.2.OBER-HAUS;

1.3.Matininkai;

1.4.Butas tau;

1.5.Domus optima;

1.6.Inreal;

1.7.Lituka ir Ko;

1.8.Marleksa;

1.9.Newsec Valuations;

1.10.Verslavita;

1.11.Turto spektras;

1.12.Latmas;

1.13.Baltijos turto vertinimo agentūra.

2.Turto vertinime turi būti nurodyta, kad vertinimas atliekamas įkeitimo Bendrovei (Bendrovės atstovaujamiems Investuotojams) tikslu.

3.Turto vertinime turi būti nurodyta, kad vertintojas sutinka dėl vertinimo ataskaitos viešinimo Bendrovės tinklapyje www.finomark.lt.

4.Turto vertinimo išvada turi būti surašyta lietuvių kalba.

loader
Atkreipiame dėmėsį, kad visi vertimai atlikti automatiniu būdu, naudojant Google Translate paslaugą.