Atlygio programos taisyklės ir nuostatos

FINOMARK ATLYGIO PROGRAMOS TAISYKLĖS IR NUOSTATOS

 

1. Šiose FinoMark atlygio programos taisyklėse ir nuostatuose didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

1.1.  FinoMark – sutelktinio finansavimo platformos operatorius UAB „FinoMark“, juridinio asmens kodas 305538582, buveinė registruota adresu Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva, el. p. info@finomark.lt, įrašytas į Lietuvos banko tvarkomą Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą;

1.2. Platforma – FinoMark administruojama sutelktinio finansavimo platforma, prieinama adresu www.finomark.lt, per kurią yra vykdomi Finansavimo sandoriai;

1.3. Investuotojas – ne jaunesnis negu 18 metų amžiaus fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kuris tinkamai užsiregistravo Platformoje ir investuoja į Projektą, paskelbtą Platformoje;

1.4. NEO Finance – NEO Finance, AB, juridinio asmens kodas 303225546, buveinė registruota adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuva,

1.5. NEO Finance sąskaita – elektroninių pinigų įstaigoje NEO Finance atidaryta unikali Investuotojo elektroninių pinigų sąskaita;

1.6. Projektas – verslo reikmėms, išskyrus vartojimą, tenkinti parengtas ir Platformoje paskelbtas Projektas, kuriam Projekto savininkas siekia pritraukti Sutelktinio finansavimo lėšas;

1.7.  Atlygis – 1% nuo visos sumos, investuotos per FinoMark Platformą pirminėje rinkoje per pirmus 3 mėnesius po to, kai Investuotojas Platformoje įveda Atlygio programos kodą arba užsiregistruoja platformoje pasinaudojant URL nuoroda.

1.8. Atlygio programa - programa, suteikianti galimybę Investuotojui, gauti Atlygį už investavimą į Projektus.

2. Kai Investuotojui registruojasi Platformoje su Atlygio programos kodu arba URL nuoroda, arba esamas Investuotojas Platformoje suveda Atlygio programos kodą, Atlygio programos taisyklės laikomos sudedamąja FinoMark sutelktinio finansavimo platformos naudojimosi sutarties dalimi.

3. Investuotojas, pasinaudojant tuo pačiu Atlygio programos kodu arba ta pačia URL nuorodą, turi teisę dalyvauti Atlygio programoje šios Atlygio programos galiojimo laikotarpiu tik vieną kartą.

4. Atlygio programos kodas arba URL nuoroda gali būti naudojama tik pagal šias taisykles ir nuostatas. Investuotojui draudžiama jį naudoti bet kokiu kitu būdu, kuris gali būti laikomas nesąžininga komercine praktika. Jei Investuotojui kyla klausimų ar kyla abejonių, ar jo veikla atitinka Atlygio programos sąlygas, Investuotojas turi siųsti paklausimą elektroninio pašto adresu info@finomark.lt.

5. Visi Atlygio programos dalyviai turi būti  Investuotojai FinoMark Platformoje.

6. Jei Investuotojas bet kokių būdu pažeidžia Atlygio programos taisykles ir sąlygas, jis bus diskvalifikuotas iš Atlygio programos ir negaus Atlygio.

7. Investuotojas gauna Atlygį atsižvelgiant į pirminėje rinkoje per pirmuosius 3 mėnesius po to, kai Investuotojas Platformoje įveda Atlygio programos kodą arba užsiregistruoja platformoje pasinaudojant URL nuoroda. Atlygis į Investuotojo NEO Finance sąskaitą sumokamas eurais, viena dalimi per 30 dienų po 3 mėnesių laikotarpio, jei įvykdomos visos nustatytos Atlygio sąlygos ir prielaidos.

8. Kad Investuotojas gautų Atlygį, turi būti įvykdytos šios sąlygos:

8.1. Investuotojas turi būti NEO Finance klientas ir turėti NEO Finance sąskaitą;

8.2. Investuotojai turi būti užbaigęs registraciją FinoMark platformoje.

8.3. Investuotojas turi užsiregistruoti su URL nuoroda arba Platformoje įvedęs Atlygio programos kodą.

9. Jeigu Investuotojas yra Lietuvos Respublikos rezidentas, Atlygis išmokamas išskaičiavus 15% pajamų mokestį, kurį Valstybinei mokesčių inspekcijai sumokės FinoMark. Ne Lietuvos rezidentams Lietuvoje išmokamos Atlygis neapmokestinamas.

10. FinoMark pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai ir atskirai apie tai nepranešusi Investuotojui pakeisti Atlygio programos sąlygas arba nutraukti Atlygio programą.

loader
Atkreipiame dėmėsį, kad visi vertimai atlikti automatiniu būdu, naudojant Google Translate paslaugą.