FinoMark platformos statistika

Duomenys statistikos puslapyje yra atnaujinami kas mėnesį.
Duomenys atnaujinti 2023-05-16 15:31.

Išduota paskolų

5 367 500.00 €

Grąžinta kredito suma investuotojams

1 478 850.53 €

Grąžinta palūkanų suma

278 230.94 €

Vidutinė svertinė palūkanų norma

11.23 %

Vidutinis paskolos terminas

30.73 mėn.

Vidutinė paskolos suma

26 055.83 €

Išduotos paskolos vienetais

206

Nutrauktos paskolos vienetais

14

Nutrauktos paskolos procentais

6.8 %

Gavėjų kiekis

Akumuliuotas (bendras) projektų savininkų skaičius platformoje ir naujų projektų savininkų kiekvieną mėnesį skaičius.

Paraiškų priėmimo norma

Išduotų paskolų kiekis procentais nuo visų gautų paraiškų.

Paskolų skaičius pagal užtikrinimo priemones

Paskola gali turėti daugiau nei vieną užtikrinimo priemonę.

Paskolų skaičius pagal užtikrinimo priemonių kiekį

Paskolų projektų, turinčių konkretų užtikrinimo formų kiekį, skaičius.
?

Įskaičiuojamos visų formų užtikrinimo priemonės - fizinių ir juridinių asmenų laidavimai, turtinių kompleksų įkeitimai ir kt. Tokiais atvejais, kai paskola yra laiduojama dviejų ar daugiau fizinių/juridinių asmenų, laikoma, kad ji yra laiduojama skirtingomis užtikrinimo priemonėmis.

Nutrauktų paskolų norma

Nutrauktų paskolų procentas nuo visų išduotų paskolų

Išduotų paskolų suma pagal vėlavimus

Išduotų paskolų skaičius pagal vėlavimus

Išduotų paskolų suma pagal FinoMark reitingą

Išduotų paskolų skaičius pagal FinoMark reitingą

Bendra išduotų paskolų suma

Bendra visų išduotų projektų (paskolų) suma

Investuotojų kiekis

Akumuliuotas (bendras) investuotojų skaičius platformoje ir naujų prisijungusių investuotojų kiekvieną mėnesį skaičius.

Palūkanų norma

Per mėnesį išduotų projektų nesvertinis (nėra atsižvelgiama į išduotos paskolos sumą) palūkanų normų vidurkis.

Bendra grąžintų palūkanų suma

Akumuliuota visų investuotojų atgauta palūkanų suma

Bendras investuotojų portfelių dydis

Bendra visų investuotojų portfelių suma.
loader
Atkreipiame dėmėsį, kad visi vertimai atlikti automatiniu būdu, naudojant Google Translate paslaugą.